about

images/logo2.png http://via.placeholder.com/400x200/000

Wie zijn we en wat doen we !

Onze club engageert zich om de positieve waarden in de (jeugd)sport te promoten, met als uitgangspunt een ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Een faire en gezonde sportbeoefening en het stimuleren van het plezier en de integriteit in de sport op alle niveaus is een doelstelling waarin een sportvereniging een cruciale rol moet spelen.

Het streefdoel is een klimaat creëren waarin jongeren zich kunnen ontplooien, ongeacht hun geslacht, godsdienst, kleur, seksuele oriëntatie en mentale of fysieke capaciteiten.

 

Met als eerste doel om onze renners in elke categorie een opleiding en programma te presenteren waar hun studies en/of werk niet onder lijden.
Onze club heeft Nationaal een zeer gewaardeerde jeugdscholing met een geschiedenis van reeds 70 jaar.


De wielerbeleving is door de jaren heen helemaal veranderd , nu gaat bijna elke middelbaar afgestudeerde naar de universiteit. Onze bedoeling is om bij de belofte & elite z/c categorie een structuur uit te werken waar de renners de mogelijkheid hebben om op de momenten waar er geen examens zijn enkele “ grote wedstrijden “ te kunnen betwisten .
En zo te kunnen proeven van misschien dat stapje hoger, maar we willen vooral een ploeg blijven waar je niet overladen wordt met een zwaar verplicht programma en regels.

De kernzaak blijft nog steeds om onze eigen jeugd te laten doorstomen binnen onze club en deze aan te vullen met renners die zich thuis voelen in onze sportbeleving.
Ze een plezante thuishaven te bieden met gezonde doelstellingen, renners die de kwaliteiten hebben om een toekomst in het wielrennen uit te bouwen kunnen na onze scholing overstappen naar grotere teams.

Het bestuur

over ons sport en moedig genk
onze visie sport en moedig genk
Onze resultaten renner


SPORT EN MOEDIG GENK

SINDS 1949

Onze Club Geschiedenis

 • uit de oude doos geschiedenis 05
  01 januari 2024

  Sport en Moedig Genk

  BACK TO THE ROOTS • 01 januari 2020

  Sport en Moedig Genk 2.0  sport en moedig genk v2.0
 • uit de oude doos geschiedenis 05
  ???

  We zoeken nog wat info!

  heeft u nog verhalen, anecdotes of foto's
  Laat het ons dan weten • uit de oude doos geschiedenis 05
  15 april 1950

  De eerste officiële wielerkoers

  De eerste officiële wielerkoers die cc Sport en Moedig op haar actief nam was de "1ste Grote Prijs van de Handelsfoor", een koers voor Liefhebbers, die zou plaatsgrijpen op zaterdag 15 april 1950 en die gewonnen werd door de Nederlander Johan Plantaz.

 • 11 januari 1950

  Definitief Bestuur

  Op woensdag 11 januari 1950, werd het definitieve bestuur samengesteld en werd op voorstel van Brigadecommandant dhr Flamey, adjudant van, de Rijkswacht, aangenomen de club de naam toe te kennen van "Sport en Moedig".

  Alsdan kwam ook het eerste definitief bestuur als volgt uit de bus :
  Voorzitter :   Hubert Steyfkens
  Ondervoorzitter :   Victor Jacques
  Sekretaris :   Gihislain Freson
  Schatbewaarder :   Pierre Van Bael
  Provisor :   Hubert Timmermans
  uitstapleider :   Willem Bronckaers
  commissarissen:
  Lemmens,
  Jan Steyfkens,
  Jan Vandeloo,
  Jef Masotte,
  Jozef Ruymen
  Emiel Geurden

  uit de oude doos geschiedenis 04
 • uit de oude doos geschiedenis 01
  03 januari 1950

  Bezoek Belgische Wielrijdersbond

  Voorzitter werd Hubert Steyfkens, Willem Bronckaers nam de functie van ondervoorzitter waar en Van Bael Pierre en Freson Ghislain fungeerden respectievelijk als schatbewaarder en sekretaris. Zes dagen later, op dinsdag 3 januari 1950 werd een bezoek gebracht aan algemeen afgevaardigde van , de Belgische Wielrijdersbond wijlen Jan Wouter te Helchteren om wat uitleg.

 • 28 dececember 1949

  Stichtingsvergadering

  De stichtingsvergadering van de Wielerclub "Sport en Moedig" Genk (toen nog "Supportersclub Rik Evens" geheten), gehouden werd op woensdag 28 december 1949 te 20 uur in Cafe "Meng", Grotestraat 2 Genk met als aanwezigen de heren Steyfkens Hubert, Steyfkens Jan, Bronckaers Willem, Van Bael Pierre, Geurden Emiel en Freson Ghislain, dan was de kiem van deze club reeds aan 't schieten gegaan in de zomer van 1949, bij gelegenheid van het Kampioenschap van België voor Onafhankelijken (alsdan een categorie renners tussen de huidiqe liefhebbers en profs), dat te Genk verreden werd op zondag 26 juni 1949.

  uit de oude doos geschiedenis 02
 • uit de oude doos geschiedenis 01
  15 november 1949

  Oprichting

  Op 15 november 1949 werd de Wielerclub "Sport en Moedig" opgericht

Back to top